1910s

Articles:

 

 

 

Overgenomen uit: Honden, oordeelkundig fokken en opfokken door L. Seegers 1913 (en nog steeds actueel)

Wat verstaat men onder vererving?
Niets meer en niets minder dan de macht der ouders om de innerlijke, en meer speciaal nog de uiterlijke eigenschappen, die zij bezitten, over te dragen op hunne afstammelingen.

Over inteelt:
... welk ook het doel zij, dat men tracht te bereiken, men moet alle inteelt laten varen, zoodra zich ook maar een licht verschijnsel van verzwakking voordoet.

Fokken en tentoonstellingen:
Juist de beginneling voelt zich onweerstaanbaar aangetrokken naar den hoogst bekroonden op hondententoonstellingen.
echter ook...
het leven van een tentoonstellingshond is nu juist niet het meest geschikt om er een goeden fokhond van te maken.

Over fokken en opfokken:
Een goed fokker is in den regel wel een goed opfokker, maar een goed opfokker is niet altijd een goed fokker. Die twee begrippen verschillen hemelsbreed van elkander.